Ανακαίνιση εστιατορίου Ξενοδοχειακής μονάδας

Ανακαίνιση εστιατορίου Ξενοδοχειακής μονάδας

Ανακαίνιση εστιατορίου Ξενοδοχειακής μονάδας στο Ποτό της Θάσου.