ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

Τι μπορεί να σας προσφέρει η Contour
H έμπειρη ομάδα της Contour,  μπορεί να αναλάβει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, αδειών και διαδικασιών τόσο για την ανανέωση του σήματος όσο και για τις απαραίτητες τεχνικές και συμβουλευτικές εργασίες για την κατάταξη του καταλύματος σε μεγαλύτερη κατηγορία όσο και για την αλλαγή λειτουργικής  μορφής (από ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια / διαμερίσματα  σε ξενοδοχείο).  
Η Contour διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα Συστήματα Πιστοποίησης και μπορεί να αναλάβει την Έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης Γρήγορα Αξιόπιστα και Οικονομικά.Έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης
Βήμα 1 Εγγραφή στο cert.grhotels.gr
Βήμα 2 Έλεγχος κριτηρίων κατάταξης
Βήμα 3 Συλλογή των δικαιολογητικών κάλυψης των κριτηρίων
Βήμα 4 Επιλογή και συμβασιοποίηση με τον ΦΔΕΕ
Βήμα 5 Υποβολή αίτησης κατάταξης
Βήμα 6 Διαδικασία ελέγχων και επιθεωρήσεων από το ΦΔΕΕ
Βήμα 7 Έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης